Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)


 

Ερωτήσεις απο τον λόγο του Θεού

Συμμελέτη επάνω σε ερωτήσεις που θέτονται σε ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του λόγου του Θεού στ...
 

Η προς Ρωμαίους Παύλου του αποστόλου επιστολή

Ηxογραφημένες συμμελέτες πάνω στην προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου του αποστόλου
 

Ομολογίες νέων

Ομολογίες νέων πως ο Χριστός ήρθε στην ζωή τους και τους έσωσε
 

Υμνοι Νεολαίας στην συνάθροιση της Τρίτης

Υμνολογία στο τέλος της συνάθροισης της νεολαίας την Τρίτη

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Επισκέψεις  100

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c