Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)

Κηρύγματα video

Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε να ακούσετε τα παρακάτω διαθέσιμα κηρύγματα σε μορφή video.

Θα θέλαμε να σημειώσετε αγαπητοί μας φίλοι, πως κανένα κήρυγμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αξία της Αγίας Γραφής που είναι ο αψευδής λόγος του Θεού. Ο διδάσκαλός μας και καθηγητής μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όλοι εμείς είμαστε μαθητές και προσπαθούμε να γίνουμε καλοί μαθητές Του. Ο μόνος αλάνθαστος είναι Αυτός καθώς είπε "Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή". Αν σε κάποιο κήρυγμα διαπιστώσετε ότι κάτι δεν ειπώθηκε σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, θα χαρούμε να μας το σημειώσετε στέλνοντας μας μήνυμα στην διεύθυνση e-mail : studio@thechristians.gr

 

 
Κηρύγματα απο την Παλαιά Διαθήκη
 

Γένεσις

 

Έξοδος

 

Λευϊτικόν

 

Αριθμοί

 

Δευτερονόμιον

 

Ιησούς του Ναυή

 

Κριταί

 

Ρουθ

 

Σαμουήλ Α'

 

Σαμουήλ Β'

 

Βασιλέων Α'

 

Βασιλέων Β'

 

Των Χρονικών Α'

 

Των Χρονικών Β'

 

Έσδρας

 

Νεεμίας

 

Εσθήρ

 

Ιώβ

 

Ψαλμοί

 

Παροιμίαι

 

Εκκλησιαστής

 

Άσμα Ασμάτων

 

Ησαΐας

 

Ιερεμίας

 

Θρήνοι

 

Ιεζεκιήλ

 

Δανιήλ

 

Ωσηέ

 

Ιωήλ

 

Αμώς

 

Αβδιού

 

Ιωνάς

 

Μιχαίας

 

Ναούμ

 

Αββακούμ

 

Σοφονίας

 

Αγγαίος

 

Ζαχαρίας

 

Μαλαχίας

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Επισκέψεις  100

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c