Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων Νεολαίας

 

 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της νεολαίας του Χριστού της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης (Πτολεμαίων 29.Β')

 

2014/01/25 2η Σύναξη νεολαίας τοπικών Εκκλησιών

Μια πολύ ευλογημένη σύναξη στο όνομα του Ιησού Χριστού έλαβε χώρα το Σάββατο στις 25-1-2014 όπου και μαζεύτηκαν νέοι και νέες από την Θεσσαλονίκη αλλά και γύρω περιοχές και υμνήσαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό καθώς και ακούσαμε μηνύματα αλλά και ομολογίες για το τι έκανε ο Χριστός στην ζωή τους. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο για τα μεγαλεία που έκανε, κάνει και θα κάνει επάνω στην γη και στα παιδιά του.

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c