Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων Νεολαίας

 

 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της νεολαίας του Χριστού της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης (Πτολεμαίων 29.Β')

 

2013/01/19 1η Σύναξη νεολαίας τοπικών Εκκλησιών

Την ημέρα αυτή του Σαββάτου, στις 19 Ιανουαρίου του 2013, συναχθήκαμε όλοι μαζί οι νέοι από τοπικές εκκλησίες στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου και έγινε μεγάλη χαρά αφού ο Κύριος μας ευλόγησε, καθώς πολλοί νέοι ομολόγησαν το τι έκανε ο Θεός στην ζωή τους. Επίσης, δοξάσαμε όλοι μαζί και λάβαμε ωραίες υποσχέσεις από τον Θεό. Αργότερα, συνεχίστηκε το πρόγραμμα με μια κοινωνία που έλαβε χώρο στην αίθουσα της νεολαίας με ωραία κεράσματα, ύμνους και την χάρη του Κυρίου διακεχυμένη στα πρόσωπα των αδελφών.

Παρακάτω έχουμε βάλει ένα βίντεο με μηνύματα αδελφών αλλά και ζωντανές ομολογίες με τα θαυμάσια που κάνει ο Θεός στην ζωή όλων μας.

Ο Κύριος μας ευλόγησε και έτι να μας ευλογεί.

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c