Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων Νεολαίας

 

 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της νεολαίας του Χριστού της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης (Πτολεμαίων 29.Β')

 

2013/12/22 Νηστεία νεολαίας - Μηνύματα αδερφών (βίντεο)

Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013 η Νεολαία της Εκκλησίας συγκεντρώθηκε στον 7ο όροφο για να αφιερώσει την ημέρα σε νηστεία και σε προσευχή, ζητώντας από τον Κύριο να ευλογήσει και να αυξήσει τη Νεολαία Του, και να αναλάβει όλα τα αιτήματά μας. Γράψαμε τα αιτήματά μας σε χαρτάκια και τα διαβάσαμε ενώπιον του Κυρίου και ζητήσαμε από τον Κύριο να κάνει έκβαση, χαρίζοντας θεραπείες και σωτηρία στα αγαπητά μας πρόσωπα. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας επισκέφθηκαν και αδέλφια από γειτονικές Εκκλησίες.

Ο Κύριος να ευλογεί το έργο Του παντού

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c