Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων Νεολαίας

 

 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της νεολαίας του Χριστού της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης (Πτολεμαίων 29.Β')

 

2013/12/24 Κάλαντα Παραμονής Χριστουγέννων (Βίντεο)

Και φέτος στις 24 Δεκεμβρίου 2013, παραμονή Χριστουγέννων, πραγματοποίησε η νεολαία μας επισκέψεις σε αδέλφια μας για να ψάλλουμε όλοι μαζί το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Χριστού αλλά και της σωτηρίας μας μέσα από ολόκληρο το έργο της ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επίσης, μαζέψαμε κάποια στιγμιότυπα, τα ενώσαμε και τα κάναμε ένα μικρό βίντεο για να τα μοιραστούμε όλοι μαζί.

Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους πλουσίως και να μας αξιώσει όλους να βρεθούμε στην ουράνια χαρά Του.

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c