Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)


 

Ερωτήσεις απο τον λόγο του Θεού

Συμμελέτη επάνω σε ερωτήσεις που θέτονται σε ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του λόγου του Θεού στην ζωή μας αλλά και στον καλύτερο καταρτισμό μας πάνω στον λόγο του Θεού
12/8/2014 Μπορούμε να μιλάμε ο ένας στον άλλο τον λόγο του Θεού; Μήπως γινόμαστε διδάσκαλοι;
Πολλές φορές θα χρειασθεί να μιλήσουμε ο ένας στον άλλο χρησιμοποιώντας εδάφια του λόγου του Θεού για να παρηγορήσουμε, να προτρέψουμε , να πούμε μια φανέρωση που μας έδωσε ο Κύριος. Μπορούμε να το κάνουμε όλοι μεταξύ μας; Μια γυναίκα σε μια άλλη; Πότε είναι διδασκαλία αυτό;
Πατήστε εδώ για να ακούστε την ηχογράφηση
5/8/2014 Περι συμπεριφοράς Νέων και Νεανίδων στις μεταξύ τους σχέσεις
Πως θα πρέπει να συμπεριφέρονται μεταξύ τους τα μέλη της νεολαίας του Ιησού Χριστού. Πως θα αναπτυχθούν σωστές σχέσεις που θα καταλήξουν και σε κοινωνία γάμου που θα είναι ευλογημένη απο τον Κύριο. Μια μικρή πρώτη προσέγγιση στο σοβαρό αυτό θέμα που απασχολεί την νεολαία του Χριστού.
Πατήστε εδώ για να ακούστε την ηχογράφηση
21/1/2014
Ψαλμός 102 Η «Προσευχή του τεθλιμμένου, όταν αδημονή, και εκχέη το παράπονον αυτού ενώπιον του Κυρίου.»
Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, και η κραυγή μου ας έλθη προς σε....
Γιατί εκφράζεται έτσι στην προσευχή του ο ψαλμωδός; Η ταλαιπωρία του Δαβίδ και του λαού του λόγω της αμαρτίας του να απαριθμήσει τον λαό του Ισραήλ όταν επήρθε η καρδία του
Πατήστε εδώ για να ακούστε την συμμελέτη

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Επισκέψεις  100

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c