Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων Νεολαίας

 

 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της νεολαίας του Χριστού της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης (Πτολεμαίων 29.Β')

 

2013/06/30 Επίσκεψη νέων στην Εκκλησία της Βέροιας

Στις 30 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αδερφώ ν στην πόλη της Βέροιας. Εκεί οι αδερφοί μας υποδέχθηκαν με πολύ αγάπη και μας ξενάγησαν στην περιοχή γύρω από το χώρο της Εκκλησίας. Η αίθουσα βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία στην παλιά εβραϊκή συνοικία της πόλης, κοντά στην εβραϊκή συναγωγή, με πλήθος ιστορικών στοιχείων. Συναχθήκαμε, επίσης, στο χώρο της Εκκλησίας, όπου προσευχηθήκαμε και ακούσαμε μηνύματα από αδερφούς και εργάτες του Ευαγγελίου. Στη συνέχεια ακουλούθησε ψαλμωδία σε εξωτερικό χώρο κοντά στην Εκκλησία, οπού υμνήσαμε τον Κύριο και είχαμε μια όμορφη κοινωνία μετ’ αλλήλων.

Ο Κύριος να ευλογεί και να αυξήσει το έργο Του

Σημείο συνάντησης στην Βέροια

Σημείο συνάντησης στην Βέροια 2

Η μικρή μας Ιφιγένεια

Στα σκαλάκια

Η Ιφιγένεια δίπλα στο ποταμάκι

Το ποταμάκι

Στα σκαλάκια 2

Μέρος της εβραϊκής συνοικίας

Στη γέφυρα πάνω από το ποτάμι

Ξενάγηση στην εβραϊκή συνοικία

Ιφιγένεια: "Αδερφέ έλα λίγο"

Η Εκκλησία στη Βέροια

Ψέλνοντας εν εφροσύνη

Τρώγοντας με όρεξη

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c