Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων Νεολαίας

 

 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της νεολαίας του Χριστού της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης (Πτολεμαίων 29.Β')

 

2013/09/15 (α) Επίσκεψη Νεολαίας στην Βέροια

Ψαλμωδία Νεολαίας στην εβραϊκή συνοικία στη Βέροια

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2013, η Νεολαία της Εκκλησίας επισκέφθηκε μαζί με αδέρφια από την Εκκλησία της Βέροιας την Εβραϊκή συναγωγή που βρίσκεται κοντά στην αίθουσα της Εκκλησίας. Καθήσαμε όλοι μαζί μέσα στον ιστορικό αυτό χώρο, όπου πριν 2000 περίπου χρόνια ο απόστολος Παύλος είχε κηρύξει το Λόγο του Θεού στην πόλη της Βέροιας (Πράξεις ιη’, 10-13). Ακούσαμε μηνύματα από εργάτες του Ευαγγελίου, ψάλλαμε στον Κύριο ύμνους και στο τέλος προσευχηθήκαμε ώστε ο Κύριος, ο οποίος ξεκίνησε καταρχάς το έργο Του με το λαό Ισραήλ αλλά έπειτα ευδόκησε να απλώσει τη σωτηρία Του και στα υπόλοιπα έθνη, να σώσει ψυχές στην πόλη της Βέροιας, καθώς και σε όλη την Ελλάδα. Στις δύσκολες αυτές ημέρες που διέρχεται η χώρα μας, η προσευχή μας είναι να ακούσουν οι συμπολίτες μας τα λόγια του Χριστού και να επιστρέψουν και πάλι σ’ Αυτόν.

Ο Χριστός να ευλογεί.

Κατηφορίζοντας για την Εκκλησία (Ε.Α.Ε.Π)

Ξενάγηση στον χώρο της συναγωγής

Σκαλιστό η επτάφωτη λυχνία

Το βήμα στη συναγωγή

Ο ιστορικός χώρος της συναγωγής

Ομαδική φωτογραφία

Ομαδική φωτογραφία 2

Ομαδική φωτογραφία 3

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c