Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)

Κηρύγματα video

Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε να ακούσετε τα παρακάτω διαθέσιμα κηρύγματα σε μορφή video.

Θα θέλαμε να σημειώσετε αγαπητοί μας φίλοι, πως κανένα κήρυγμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αξία της Αγίας Γραφής που είναι ο αψευδής λόγος του Θεού. Ο διδάσκαλός μας και καθηγητής μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όλοι εμείς είμαστε μαθητές και προσπαθούμε να γίνουμε καλοί μαθητές Του. Ο μόνος αλάνθαστος είναι Αυτός καθώς είπε "Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή". Αν σε κάποιο κήρυγμα διαπιστώσετε ότι κάτι δεν ειπώθηκε σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, θα χαρούμε να μας το σημειώσετε στέλνοντας μας μήνυμα στην διεύθυνση e-mail : studio@thechristians.gr

 

 
Κηρύγματα απο την Καινή Διαθήκη

 

Πράξεις των Αποστόλων

Διάγραμμα περιεχομένου:
  • Πρόλογος: Συνέχεια της διήγησης του κατά Λουκάν Eυαγγελίου (Κεφ. 1:1-2).

  • Οι συναναστροφή του αναστημένου Χριστού με τους μαθητές του, παραγγελίες και η ανάληψη του (Κεφ. 1:3-11).

  • Η επιστροφή των μαθητών στην Ιερουσαλήμ και η εκλογή του δωδέκατου μαθητή, ονόματι Ματθίας (Κεφ. 1:12-26).

  • Η έλευση του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή και το κήρυγμα του Πέτρου (Κεφ. 2).

  • Η Εκκλησία και το έργο της στην Ιερουσαλήμ και ο πρώτος διωγμός κατ’ αυτής (Κεφ. 3-7).

  • Ο δεύτερος διωγμός κατά της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ και η διασπορά της στην Ιουδαία, στη Σαμάρεια και τα έθνη (Κεφ. 8 - Κεφ. 9:2).

  • Η μεταστροφή του Σαύλου, του μετέπειτα απ. Παύλου, από διώκτης της Εκκλησίας σε εκλεκτό σκεύος του Θεού (Κεφ. 9:3-31).

  • Η περιοδεία του απ. Πέτρου στην Ιουδαία (Κεφ. 9:32-43).

  • Η Εκκλησία στα πέρατα της Γης (Κεφ. 10 - Κεφ. 28).


Για να ανατρέξετε στα παραπάνω κεφάλαια του βιβλίου Πράξεις των Αποστόλων πατήστε "εδώ".

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Επισκέψεις  100

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c