Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη. διότι ως παγίς θέλει επέλθη επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης
Λουκάν 21(ια'):34-35
Θέματα

 

Η νεολαία
Ο Λόγος του Θεού στο διαδίκτυο
Πλησιέστερες Εκκλησίες
Επίσης αξίζουν...
Η εκκλησία της Κοριτσάς και πως άρχισε το έργο του Κυρίου στην όμορφη πόλη της Νότιας Αλβανίας
 Sign in (Cust)

Κηρύγματα video

Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε να ακούσετε τα παρακάτω διαθέσιμα κηρύγματα σε μορφή video.

Θα θέλαμε να σημειώσετε αγαπητοί μας φίλοι, πως κανένα κήρυγμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αξία της Αγίας Γραφής που είναι ο αψευδής λόγος του Θεού. Ο διδάσκαλός μας και καθηγητής μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όλοι εμείς είμαστε μαθητές και προσπαθούμε να γίνουμε καλοί μαθητές Του. Ο μόνος αλάνθαστος είναι Αυτός καθώς είπε "Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή". Αν σε κάποιο κήρυγμα διαπιστώσετε ότι κάτι δεν ειπώθηκε σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, θα χαρούμε να μας το σημειώσετε στέλνοντας μας μήνυμα στην διεύθυνση e-mail : studio@thechristians.gr

 

 
Κηρύγματα απο την Παλαιά Διαθήκη

 

Νεεμίας

Διάγραμμα περιεχομένου:

  • Επιστροφή του Νεεμία στην Ιερουσαλήμ και η ανοικοδόμηση των τειχών παρά τις αντιδράσεις και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση του λαού (Κεφ. 1-6).

  • Φρούρηση της πόλης και απογραφή των Ιουδαίων που επέστρεψαν από τη βαβυλώνια αιχμαλωσία (Κεφ. 7).

  • Η ανάγνωση του νόμου από τον Έσδρα, μεταμέλεια του λαού, υποσχέσεις για την τήρηση της διαθήκης (Κεφ. 8-10).

  • Κατάλογος κατοίκων και χωριών, Ιερείς και Λευίτες που επέστρεψαν με τον Ζοροβάβελ, τα εγκαίνια των τειχών (Κεφ. 11-12).

  • Δεύτερη επάνοδος του Νεεμία στην Ιερουσαλήμ και τα μέτρα που έλαβε για την τήρηση του νόμου (Κεφ. 13).


Για να ανατρέξετε στα παραπάνω κεφάλαια του βιβλίου Νεεμίας πατήστε"εδώ".

Θέματα
 
Κηρύγματα απο τον Λόγο του Θεού
Χριστιανικά Βίντεο
Χριστιανικές Εκπομπές
Νεολαία
 

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Θεσσαλονίκης ,
Πτολεμαίων 29 Β , Τ.Κ.. 54 632, Θεσσαλονίκη,Τηλ. +30 2310 541 544, 2310 538 341

 

Επισκέψεις  100

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 0501017c